Dotacja

 

Dofinansowanie w ramach Dotacji na kapitał obrotowy

Tytuł projektu: Poprawienie płynności finansowej firmy KADRSON Joanna Łabeńska

Wartość projektu: 23535,33 zł

Cel projektu: wsparcie na utrzymanie działalności, przeciwdziałanie negatywnym skutkom Covid 19

Planowane efekty: kontynuacja działalności i dalszy jej rozwój